دوشنبه 11 فروردين 1399 _ 06 شعبان 1441 _ 30 مارس 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
 پيوندهاي مرتبط
 
  مجموعه قوانین و مقررات
 قانون مديريت خدمات كشوري

◊ دستورالعمل فصل دهم ق.م.خ.ك  

◊ قانون بازنشستگي پيش از موعد  

◊ آئين نامه انتقال كاركنان دولت  

◊ گزيده اي از مقررات بازنشستگي 

◊ بخشنامه افزايش دستمزد وزارت كار و امور اجتماعي سال 1389  

◊ متن سياستهاي كلي نظام اداري   

◊ ضوابط تمديد قرارداد كاركنان   

◊ آشنايي با قوانين كار و تامين اجتماعي   

◊ كسر كسور از جذب هياتهاي امنا دانشگاهها  

 
جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا