پنجشنبه 10 فروردين 1396 _ 02 رجب 1438 _ 30 مارس 2017
فارسی | English
  اداره تعمیرات و نگهداری

رئيس اداره تعمیرات و نگهداری

مهندس حسین دنیادیده

  تلفن: 34327528-041
  داخلی : 2204
  donyadideh_h@yahoo.com  

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

   اهميت عملكرد اين اداره تا زمانيكه هيچ مشكل خاصي در مورد مسائل تاسيساتي، برقي و ... پيش نيامده به چشم نمي آيد. اما بايد واقف بود كه در صورت بروز كوچكترين مشكل، تاثيرات رواني آن بر روي دانشجويان و اساتيد؛ و تبعات آن متوجه دانشگاه خواهد بود. اين اداره ضمن انجام وظايف تعميرات و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي دانشگاه، تعميرات اساسي دانشكده ها و  واحدهاي مختلف دانشگاه را نيز بر عهده دارد.
درخواستهاي كلي واحدها پس از بررسي،تائيد و تامين اعتبار طبق برنامه زمان بندي اجرا مي گردند و درخواستهاي جاري و روزانه پس از اعلام از طريق تلفن يا فرمهاي ارسالي  پيگيري و انجام مي شوند.
 برای اعلام درخواست کارهای تاسیساتی از طریق ارسال نامه و يا پيام در سيستم اتوماسيون اداري می توان اقدام نمود.

شرح وظايف ادره تعميرات و نگهداري:

  • نظارت بر حسن اجراي قرارداد سرويس و نگهداري تجهيزات و تاسيسات ساختمانهاي اداري و دانشكده.
  • انجام تداركات لازم جهت تامين آب، برق، گاز و ساير امكانات جهت برقراري كلاسها، آزمايشگاهها  و ساير قسمتهاي دانشگاه.
  • انجام امور عمراني و تاسيساتي واحدهاي مختلف دانشگاه