چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
  طرح هاي در دست اقدام


 

اجرای فاز دو دانشکده فنی و مهندسی:

 

کاربری : آموزشی

  زیربنا : 8000 مترمربع

 

سال شروع : 1394

  سال بهره برداری : در حال انجام
  درصد پیشرفت کار : 14 %
  شرکت مشاور(طراحی) : شرکت بافت بهستان
  شرکت مشاور (نظارت): شرکت شارمان طرح آپادانا
  شرکت پیمانکار : شرکت رضوان مکان
 

 

 
     

  بهسازی، احداث و توسعه فضای رستوران آزاد برای اجرای طرح تاک:
 
  کاربری : خدماتی- رفاهی
 
  زیربنا : 110 متر مربع
 
  سال شروع: 1395
 
  درصد پیشرفت کار : 43%
 
  شرکت پیمانکار : ساتراپ راه اسکان یکتا