سه شنبه 5 بهمن 1395 _ 26 ربيع الثاني 1438 _ 24 ژانویه 2017
فارسی | English
  طرح هاي در دست اقدام
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

بنای یادبود شهید گمنام دانشگاه

كاربري: فرهنگی

زير بنا: 100متر مربع 

سال بهره برداري: 1390

درصد پيشرفت كار: اسکلت

 

 
     

آزمايشگاه فيزيولوژي
كاربري: آموزشي
زير بنا: 500 متر مربع 

سال بهره برداري: 1391

درصد پيشرفت كار: اسکلت
 
     

دانشكده فني مهندسي
كاربري: آموزشي
زير بنا: 1000 متر مربع 

سال بهره برداري: 1391

درصد پيشرفت كار: اسکلت
 
     

مركز فناوري اطلاعات
كاربري: پژوهشي
زير بنا: 500 متر مربع 

سال بهره برداري: 1391

درصد پيشرفت كار: اسکلت