چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره رفاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره رفاه كاركنان

 

  آشنایی با اداره رفاه كاركنان:

مديريت خدمات رفاهي از مباحث بنيادي مديريت منابع انساني سازمان هاي امروزي بوده و مي باشد و نقش پررنگ و تأثيرگذاري در شكل گيري انگيزه ها، پتانسيل و بهبود عملكرد يك سازمان را ايفا مي كند. افزايش تسهيلات رفاهي از جمله ايجاد زمينه هاي گردشگري،تفريحي،ورزشي و رفاهي همواره باعث بالا رفتن انگيزش و بهره وري كاري خواهد بود.

شرح وظايف اداره رفاه كاركنان:

- برنامه ريزي و نظارت و اداره امور رفاهي كاركنان از قبيل مهمانسراي تهران.

- برنامه ريزي و تلاش به منظور توسعه و تربيت تسهيلات رفاهي كاركنان با هماهنگي مراجع زيربط و انعقاد قرارداد با مجموعه هاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي و ارائه تخفيف جهت استفاده همكاران همانندكارت استخر پاركها و...

- برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به تسهيلات بانكي همانند وام هاي خريدخودرو، خريد لوازم منزل و ...كه تاكنون بصورت مستمر پرداخت گرديده است.

- تلاش به منظور استفاده فرزندان كاركنان از امكانات دانشگاه و برنامه ريزي جهت دوره هاي تابستاني فرزندان كاركنان.

- ارتباط با ادارات رفاه سازمانها و دانشگاههاي ديگر و برنامه ريزي جهت استفاده از امكانات رفاهي آنان.

- بيمه تكميلي درمان: برنامه ريزي منظم و دقيق و كارشناسي و مشاوره با كارشناسان مجرب بيمه جهت عقد قرارداد پس از استعلام با شركتهاي بيمه اي و نمايندگي با توجه به نياز همكاران و خانواده هاي آنان كه پاسخگوي نياز هاي عمده همكاران و رضايتمندي بيشتر اين عزيزان را با حداقل حق بيمه مناسب تحت پوشش قرار دهد.

- بيمه عمروحوادث: بررسي و عقد قرارداد بيمه عمر و حوادث، علاوه بر بيمه عمر اجباري مصوبه هيات وزيران (به مبلغ -/198000 ريال) اين اداره مبادرت به عقد قرارداد بيمه سازمان بازنشستگی جمعاً به مبلغ -/198000 ريال به طور سالانه را در صورت فوت به افراد ذينفع پرسنل پرداخت نمايد.

- ارائه كليه تسهيلات بيمه هاي تأمين اجتماعي و خدمات درماني اعم از تمديد، تعويض، صدور المثني، صدور اوليه، تحويل پرونده پزشكي جهت اخذ سهم بيمه گر اوليه از خدمات درماني.

- برنامه ریزی و هماهنگی با اداره تربیت بدنی و برگزاری جام رمضان (فوتسال)


 

 

 

 

رئيس اداره
0412-4327518 
2024