چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره انبار مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره انبار مركزي

  شرح وظایف اداره انبار مركزي:
 

 

1- برنامه ریزی، سازماندهي و كنترل موجودي انبار.

2- بررسی نیاز واحدها و ثبت درخواست کالاهایی که موجودی آنها به نقطه سفارش رسيده است.

3- دريافت اجناس خريداري شده و ثبت ورود به انبار طبق درخواست خريد و فاكتور از كارپرداز.

4- تحويل كالا به واحد و دانشكده­هاي تابعه.

5- ارسال اسناد مربوط به صدور حواله , ... به اداره تدارکات جهت تسويه با امورمالي .

6- انبارگرداني دوره­اي ساليانه

7- نظارت، كنترل و تمركز كليه امور مربوط به تحويل و تحول اموال برگشتي و اسقاط

8- تامين بخشي از نياز واحدها از طريق اموال مازاد برگشتي و احياء شده (پس از انجام تعميرات)

9- اقدام جهت برگزاري مزايده و فروش كليه ضايعات و اموال اسقاط

 

 

 
0412-4327500-9 
2114