چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره دفتر داری و تنظيم حسابها
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره دفترداري و تنظيم حسابها

  وظایف اداره دفترداری و تنظيم حسابها:

١- ایجاد کدینگ سرفصلهای استاندارد برای کلیه حسابهای مستقل

٢- کنترل و تأیید اسناد صادره از نظر اعمال صحیح سرفصلها و توازن اسناد صادره

٣- تهیه مغایرت بانکی کلیه حسابهای بانکی دانشگاه

٤- تهیه ترازنامه ماهیانه به تفکیک حسابهای مستقل و کنترل و تأیید آنها منضم به گزارشات و مدارک تفکیکی هر یک جهت ارسال به مراجع ذیصلاح پس از تأیید مدیر کل امور مالی و معاون مالی و اداری دانشگاه

٥- تهیه ترازنامه و تفریغ بودجه سال جاری و سنوات قبل و حساب نهایی اسفند ماه ضمن مطابقت با بودجه ابلاغی و تخصیص اعتبار مربوطه و دریافتی در مهلت قانونی منضم به اسناد و مدارک و گزارشات مربوطه جهت ارسال به مراجع ذیصلاح پس از تأیید مقامات مجاز

٦- تهیه و تأیید سوابق بیمه و بازنشستگی پرسنل جهت ارائه به سازمانهای ذیربط از جمله سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی

٧- صدور اسناد انتظامی در خصوص ضمانت نامه ها و حراست و نگهداری ضمانت نامه ها و اوراق اسناد بهادار و استرداد آنها بر اساس قانون و مقررات مربوطه با صدور سند

٨- تهیه گزارشات مقطعی در موارد مختلف حسب درخواست مراجع ذیصلاح

٩- رفع واخواهی از صورتحسابهای ارسالی به مراجع ذیصلاح

١٠- پیگیری کتبی پرداختهای غیرقطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تسویه آنها در مهلت های مقرر

١١- بایگانی و حفظ و حراست از اسناد صادره امور مالی

١٢- همکاری با حسابرس منتخب هیأت محترم امناء و دیوان محاسبات کشور جهت ارائه گزارشات بصورت مکتوب

١٣- درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال و ... از سازمان بازنشستگی کشوری

 

رئيس اداره
(
حسين بالاپور)
0412-4327500-9 
2113