يکشنبه 30 تير 1398 _ 18 ذو القعدة 1440 _ 21 ژوئیه 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  مدیر امور اداری
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اداره کل امور اداري در واقع مديريت جنبه هاي انساني دانشگاه را در بر مي گيرد چرا که انسان عامل مهمي در رسيدن به اهداف سازمان و مديريت به شمار مي رود. تحقيقات، امروزه بيانگر اين واقعيت است که بين نحوه مديريت منابع انساني و رسيدن به اهداف مهم سازمان رابطه نزديکي وجود دارد.

اين مديريت در راستاي تحقق اهداف دانشگاه، اهم برنامه ريزي خود را بر منابع انساني (که رکن اساسي و اصلي سازمان است)، اجراي صحيح بخشنامه ها، آئين نامه ها و ... در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی انجام مي دهد. 

رئوس فعاليت هاي امور اداري

کارگزيني :

 • مديريت امور پرسنلي و نظارت بر حسن اجراي آنها در دانشگاه اعم از حضور و غياب، مرخصي، ماموريت، ساعات کاري، مزاياي استخدامي، ارزشيابي، ترفيع، ارتقاء و صدور احکام مربوط به بازنشستگي، از کار افتادگي، اخراج، باز خريدي، انتقال و ماموريت هاي بلند مدت با هماهنگي واحد مربوط در چهار چوب قوانين و مقررات جاري
 • نظارت برحسن انجام وظايف محوله کارکنان واحدها با توجه به حجم کارو ميزان حساسيت و ساير عوامل
 • تهيه، تنظيم و نگهداري پرونده‌هاي استخدامي و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز دانشگاه
 • ا، اجراي امور مربوط به تامين نيازهاي نيروي انساني دانشگاه از طريق كاركنان موجود، با استفاده از برنامه هاي جابجايي، نقل و انتقالات و تغيير شغل با هدف بالا بردن راندمان کاري پرسنل
 • بررسي، پيش بيني و تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و اجراي کليه مراحل و تشريفات ضروري جهت استخدام نيروهاي جديد دانشگاه.
 • همكاري با هيات مركزي و هسته گزينش درباره بررسي صلاحيت هاي افراد به هنگام ورود به دانشگاه يا تغيير شغل و  وضعيت استخدامي.
 • اجراي نظام هاي اصلي و فرعي پرداخت حقوق و مزايا، ارزيابي حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان در چهارچوب نظام ها و مقررات مصوب و صدور احكام.
 • اجرای نظام طبقه بندی مشاغل و صدور احکام ترفيعات حقوقی و شغلی براساس ضوابط و مقررات.

رفاهی :

 • برنامه ريزي و سعي بر تامين رفاه کارکنان به منظور آرامش و بالا بردن راندمان کاری بر اساس مقررات و امکانات موجود.
 • انجام امور بیمه های پایه و تکمیلی کارکنان.
 • اجراي نظام هاي مربوط به برخورداري كاركنان از مزاياي بهداشتي و درماني و همچنين كمك هاي نقدي، غير نقدي و اعتباری.

کارپردازی و تدارکات :

 • بررسی، تهيه و خريد اقلام و تجهيزات درخواست شده از واحدهای مختلف دانشگاه پس از طی مراحل اداری مربوطه.

دبيرخانه :

 • دريافت، ثبت و توزيع مراسلات دانشگاه

پشتيبانی و خدمات عمومی :

 • نظارت بر امور مربوط به پشتيبانی و خدمات عمومی، همکاری در برگزاری همايشها، کارگاهها، جلسات و پذيرايی.

نقليه :

 • هماهنگی سرویسها، تامين وسيله نقليه جهت انجام ماموريت های اداری و نظارت بر امور بيمه، نگهداری و تعميرات اتومبيل ها.

اموال :

 • نظارت، حفظ و نگهداری  اموال منقول و غير منقول دانشگاه.

انبار :

 • ثبت سفارش و درخواست خريد اقلام مورد نياز واحدهای دانشگاه، تحويل، ثبت و نگهداری  اقلام مصرفی و غير مصرفی در دفاتر و انبار و تحويل آنها به واحدها

در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده اسفندیار گلزار  مي‌باشد.

 

اسفندیار گلزار