چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره دريافت و پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره دريافت و پرداخت

  وظایف اداره دريافت و پرداخت:

1-تهيه و تنظيم سند كليه مطالبات كاركنان شاغل از قبيل:

حقوق، اضافه كار، خارج از شمول هاي متفرقه، طرح تمام وقتي، حق مديران، حق الجلسه، بازخريد مرخصي، كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، هديه دانش آموزان ممتاز كاركنان، فوق العاده ماموريت، توزيع بن غير نقدي و پرداخت ديون.

 2- پرداخت كليه كسورات كاركنان به سازمانهاي مختلف از قبيل:  

 سازمان تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني، سازمان بازنشستگي، صندوقهاي قرض الحسنه، بانكها، دادگاه ها و...

 3- صدور گواهيهاي تعهدي و غير تعهدي جهت اخذ وامهاي مختلف و صدور گواهي تسويه حساب حقوقي و تاييد دفترچه هاي بيمه خدمات درماني كاركنان جهت تعويض.

 4- تهيه و تنظيم سند پاداش پايان خدمت و بازخريد مرخصي و هزينه سفر كاركناني كه بازنشسته مي شوند

 5- تهيه فهرست كسورات بازنشستگي بازنشستگان تامين اجتماعي و كاركناني كه بازخريد مي شوند.

 

 

رئيس اداره
(يعقوب اميني)
041-34327500-9 
2013
 

حسابدار مسئول صدور چك
(
مقصود محبوبي)
041-34327500-9 
2009
 

  

حسابدار  (دوره هاي شبانه)
(قربان علیپور)
041-34327582
2025