پنجشنبه 10 فروردين 1396 _ 02 رجب 1438 _ 30 مارس 2017
فارسی | English
  معاونت اداری و مالی
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت  اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قراردادهای امور ساختمانی و تاسیساتی، خدماتی، رسیدگی به  هدف های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی  مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری  نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت  می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.


مسئولیت معاونت اداری و مالی دانشگاه با دکتر ذوالفقار رضوانی میباشد .