يکشنبه 30 تير 1398 _ 18 ذو القعدة 1440 _ 21 ژوئیه 2019
فارسی | English
  اداره توسعه طرح های عمرانی و نظارت فنی
            
رئیس اداره توسعه طرحهای عمرانی و نظارت فنی
مهندس وحید انوری  
تلفن: 34327528-041  
داخلی: 2210  
v.anvari110@gmail.com     
 

 این اداره عهده دار شناسایی، بازدید ساختمانها و اظهار نظر در مورد نقشه های اجرایی ساختمانها میباشد.
 

شرح وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد:

- بازدید از اراضی مورد نظر جهت ساختمانهای دانشگاهی.
- تهیه گزارش به منظور ارائه به معاونت اداري و مالي دانشگاه.
- تهیه و ارائه اطلاعات مقدماتی مورد نیاز عملیات ساختمانی از قبیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جوی پروژه - تهیه و تایید نقشه های اجرایی کمتر از هزار مترمربع زیر بنا اعم ار آموزشی ، اداری ، رفاهی ، خدماتی و غیره.
- تهیه و ارائه نقشه های اجرایی پروژه های عمرانی از هزار مترمربع تا سقف 3000 مترمربع جهت ارائه به معاونت اداري و مالي.
- فراهم نمودن مقدمات اجرایی عملیات ساختمانی و طرحها و انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت.

- اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه های ساختمانی و طرح ها بر اساس مقررات.
- نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی و طرحها  و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران.
- برآورد هزینه های عملیات ساختمانی به منظور پیش بینی و تامین اعتبار لازم ازمنابع مالی مورد نظر.
- نظارت بر کارپرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزشهای عملی لازم به آنان.
 


                         
 

 
 
                                        
  کارشناس ساختمان
  مهندس مهری رحمانی
 
 
تلفن: 34327528-041
 
داخلی: 2210
  mehri.rahmani67@chmail.ir

 

  کارشناس تأسیسات مکانیکی
  مهندس محمد اسماعیل عیدی
 
تلفن: 34327528-041
  داخلی: 2128
     eidimail86@gmail.com

 

 

 
  کارشناس تاسیسات برقی
مهندس حسین دنیادیده
  تلفن: 34327528-041
 
داخلی : 2204
  donyadideh-h@yahoo.com