سه شنبه 5 بهمن 1395 _ 26 ربيع الثاني 1438 _ 24 ژانویه 2017
فارسی | English
  طرحهای پایان یافته
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

استخر سرپوشيده

كاربري: فرهنگی

زير بنا:     متر مربع 

سال بهره برداري: 1389

 

 
     

كارگاههاي فني
كاربري: آموزشي
زير بنا:        متر مربع 

سال بهره برداري: 1389
 
     

توسعه سلق سرويس دانشجويي
كاربري: دانشجويي
زير بنا:        متر مربع 

سال بهره برداري: 1388
 
     

سالن ورزش شماره 2
كاربري: فرهنگي
زير بنا:         متر مربع 

سال بهره برداري: 1388
 
     

 خانه فرهنگ
كاربري: فرهنگي
زير بنا:         متر مربع 

سال بهره برداري: 1387