چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
  طرحهای پایان یافته


1- فاز اول دانشکده فنی و مهندسی :

 • کاربری : آموزشی
 •  زیربنا : 2200 مترمربع
 •  سال شروع : 1391
 •  سال بهره برداری : 1394
 •  درصد پیشرفت کار :   100%
 • شرکت مشاور (طراحی) : شرکت شارستان طرح تبریز
 • شرکت مشاور(نظارت کارگاهی) : شرکت بافت بهستان
 • شرکت پیمانکار : شرکت گوی داش - شرکت اورین حصار
   

 

 
                                                  
        2- دانشکده کشاورزی :  

 • کاربری : آموزشی
 • زیربنا : 2432 مترمربع
 • سال شروع : 1391
 • سال بهره برداری : 1394
 • درصد پیشرفت کار :  100%
 • شرکت مشاور (طرح و نظارت کارگاهی): شرکت شارمان طرح آپادانا
 • شرکت پیمانکار : شرکت گوی داش - شرکت آذر عرصه عمران
 
 
     

    

  3- اصلاح و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه:
 
  کاربری : خدماتی
 
  دبی: 500 متر مکعب در شبانه روز
 
  سال شروع : 1394
 
  سال بهره برداری : 1394
 
  درصد پیشرفت کار :100%
 
  شرکت پیمانکار : شرکت رهیان سازه تبریز
 
 
 
 
     

  4- پروژه های محوطه سازی:
 
محوطه سازی ساختمانهای جدید الاحداث فنی و کشاورزی و حوزه دانشجویی:
 
  کاربری : خدماتی- رفاهی
 
  سال شروع: 1395
 
  سال بهره برداری : 1395
 
  درصد پیشرفت کار :100%
 
  شرکت پیمانکار : شرکت پل بیلدر تبریز