يکشنبه 30 تير 1398 _ 18 ذو القعدة 1440 _ 21 ژوئیه 2019
فارسی | English
 
  • 1ف000
  • 3
 
 قابل توجه همکاران محترم
 
 
 اخبار رفاه کارکنان
آرشیو
 
 مطالب
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 59
اطلاعیه اموراداری در مورد نحوه پرداخت هزینه دارو ها توسط بیمه آرمان

اطلاعیه اموراداری در مورد نحوه پرداخت هزینه دارو ها توسط بیمه آرمان
اطلاعیه اموراداری در مورد نحوه پرداخت هزینه دارو ها توسط بیمه آرمان

به اطلاع همکاران محترم می رساند با نظر به خارج شدن بعضی از داروها از لیست بیمه درمانی پایه و برای جل ...
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 50
نحوه دریافت پرونده های خسارت درمان و پرداخت آن توسط بیمه آرمان

اطلاعیه
نحوه دریافت پرونده های خسارت درمان و پرداخت آن توسط بیمه آرمان

احتراماجهت اطلاع وتسهیل دراموردریافت پرونده های خسارت درمان وپرداختی های مربوطه موارد ذیل بحضور همکا ...
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 34
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 37
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 47
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 36
 اطلاعات کلی در مورد بیمه تکمیلی

اطلاعات کلی در مورد بیمه تکمیلی
اطلاعات کلی در مورد بیمه تکمیلی

احتراماجهت اطلاع وتسهیل دراموردریافت پرونده های خسارت درمان وپرداختی های مربوطه موارد ذیل بحضور همکا ...
چهارشنبه هشتم اسفند 1397
تعداد بازدید: 32
آرشیو
 
 مطالب
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 59
اطلاعیه اموراداری در مورد نحوه پرداخت هزینه دارو ها توسط بیمه آرمان

اطلاعیه اموراداری در مورد نحوه پرداخت هزینه دارو ها توسط بیمه آرمان
اطلاعیه اموراداری در مورد نحوه پرداخت هزینه دارو ها توسط بیمه آرمان

به اطلاع همکاران محترم می رساند با نظر به خارج شدن بعضی از داروها از لیست بیمه درمانی پایه و برای جل ...
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 50
نحوه دریافت پرونده های خسارت درمان و پرداخت آن توسط بیمه آرمان

اطلاعیه
نحوه دریافت پرونده های خسارت درمان و پرداخت آن توسط بیمه آرمان

احتراماجهت اطلاع وتسهیل دراموردریافت پرونده های خسارت درمان وپرداختی های مربوطه موارد ذیل بحضور همکا ...
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 34
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 37
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 47
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 36
 اطلاعات کلی در مورد بیمه تکمیلی

اطلاعات کلی در مورد بیمه تکمیلی
اطلاعات کلی در مورد بیمه تکمیلی

احتراماجهت اطلاع وتسهیل دراموردریافت پرونده های خسارت درمان وپرداختی های مربوطه موارد ذیل بحضور همکا ...
چهارشنبه هشتم اسفند 1397
تعداد بازدید: 32
آرشیو
 
 فرمهای ضروری
شنبه بیست و پنجم اسفند 1397
تعداد بازدید: 36
شنبه بیست و پنجم اسفند 1397
تعداد بازدید: 31
جمعه بیست و چهارم اسفند 1397
تعداد بازدید: 33
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397
تعداد بازدید: 59
آرشیو
 
 
 
 
 
امروز : 21      ديروز : 51      ماه : 1759